Vernieuwing zeeafdeling

We zijn op dit moment druk bezig onze zeeafdeling, meer specifiek de vissenstelling, te vernieuwen.
De zeeafdeling blijft open maar met tijdelijk een kleinere vissenafdeling.

Wanneer deze werken afgelopen zijn werken we ook dit deel op de website bij (schatting eind oktober).