Privacy Statement

 

 

Hustinx-Aquaristiek hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.
 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

 
Hustinx-Aquaristiek is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.
Hustinx-Aquaristiek Nv., Vildersstraat 26, Hasselt.
BTW: BE0476511015
 

Wat zijn persoonsgegevens?

 
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van onze webshop en IP-adressen zijn persoonsgegevens.
 

Van wie verzamelt Hustinx-Aquaristiek persoonsgegevens?

 
Hustinx-Aquaristiek verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Hustinx-Aquaristiek. Bijvoorbeeld indien u:

 • een offerte aanvraagt;
 • een bestelling plaatst;
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
 • een klantenkaart aanvraagt
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
 • inlogt op onze webshop of via social media;
 • bij ons werkzaam bent;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • een zakelijke relatie heeft met Hustinx-Aquaristiek;
 • uw gegevens invult of achterlaat in onze winkel, bijvoorbeeld onze klantenkaart.

Contact met Hustinx-Aquaristiek kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
 • schriftelijke correspondentie;
 • het contactformulier op onze website;
 • per e-mail;
 • klantenkaart
 • het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen;
 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Hustinx-Aquaristiek?

 
Hustinx-Aquaristiek verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Hustinx-Aquaristiek bestelt);
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.hustinx-aquaristiek.com, e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media).

 

Op basis van welke grondslag verwerkt Hustinx-Aquaristiek persoonsgegevens?

 
Hustinx-Aquaristiek verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Hustinx-Aquaristiek verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Hustinx-Aquaristiek. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Hustinx-Aquaristiek haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Hustinx-Aquaristiek persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.
 

Voor welke doeleinden verwerkt Hustinx-Aquaristiek persoonsgegevens?

 
Hustinx-Aquaristiek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Hustinx-Aquaristiek en haar klanten: het verwerken van bestellingen en informeren over bestellingen;
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Hustinx-Aquaristiek beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.
 

Bewaartermijnen

 
Hustinx-Aquaristiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.
 

Verstrekking van gegevens aan derden

 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Hustinx-Aquaristiek hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.
Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Hustinx-Aquaristiek hen voorschrijft. Hustinx-Aquaristiek verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.
 

Hustinx-Aquaristiek en andere websites

 
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Hustinx-Aquaristiek is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
 

Cookieverklaring

 
Hustinx-Aquaristiek maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert.
 

Beveiliging

 
Hustinx-Aquaristiek hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Hustinx-Aquaristiek neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Hustinx-Aquaristiek neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.
 

Camerabeveiliging

 
Hustinx-Aquaristiek heeft haar winkel en parkeerterreinen voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen en winkel wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Hustinx-Aquaristiek bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.
 

Uw rechten

 
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Hustinx-Aquaristiek via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.
Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Hustinx-Aquaristiek
Vildersstraat 26
3500 Hasselt

Of u kunt een e-mail richten aan: kim@hustinx-aquaristiek.com
Hustinx-Aquaristiek streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.
Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Hustinx-Aquaristiek met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

 
Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres: kim@hustinx-aquaristiek.com

 

Wijzigingen privacy statement

 
Hustinx-Aquaristiek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.hustinx-aquaristiek.com

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 24-05-2018 (versie 1.0.0).